Πολιτική απορρήτου

Ημερομηνία: 01/09/2018

Επεξεργασία πληροφοριών

Σε σχέση με την επεξεργασία, διάγνωση και θεραπεία σας ως ασθενή, το ιατρείο της ουρολόγου – ανδρολόγου Δρ. Πεδιαδίτη Ειρήνης συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικές πληροφορίες για εσάς.

Αυτή η Πολιτική Απορρήτου περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο η ιατρός ουρολόγος – ανδρολόγος Δρ. Πεδιαδίτη Ειρήνη, χρησιμοποιεί και διαβιβάζει τα προσωπικά σας στοιχεία.

Τύποι πληροφοριών

Η ιατρός ουρολόγος – ανδρολόγος Δρ. Πεδιαδίτη Ειρήνη συλλέγει και επεξεργάζεται τα ακόλουθα είδη προσωπικών πληροφοριών σχετικά με εσάς (στο βαθμό που σας ενδιαφέρει)

Κοινές κατηγορίες προσωπικών πληροφοριών

Ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων (“ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα”)

Σκοπός

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας στοιχεία για τους ακόλουθους σκοπούς

Εθελούσιο

Όταν συλλέγουμε προσωπικές πληροφορίες απευθείας από εσάς, παρέχετε τις προσωπικές σας πληροφορίες οικειοθελώς. Δεν είστε υποχρεωμένοι να μας δώσετε αυτές τις προσωπικές πληροφορίες. Η συνέπεια μη παροχής των προσωπικών στοιχείων θα είναι ότι δεν μπορούμε να εκπληρώσουμε τους παραπάνω στόχους, πράγμα που σημαίνει ότι ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να εξετάσουμε, να διαγνώσουμε ή να σας θεραπεύσουμε.

Πηγές

Σε ορισμένες περιπτώσεις, συλλέγουμε προσωπικές πληροφορίες σχετικά με εσάς από άλλους επαγγελματίες υγείας, όπως νοσοκομεία, ιατρούς ή από ηλεκτρονικά συστήματα περιοδικών. Επεξεργαζόμαστε τις ληφθείσες πληροφορίες σύμφωνα με αυτή την Πολιτική Απορρήτου.

Αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων

Στο βαθμό που είναι απαραίτητο για τη συγκεκριμένη εξέταση, διάγνωση ή θεραπεία σας, τα προσωπικά σας στοιχεία θα αποκαλυφθούν και θα μοιραστούν με τους ακόλουθους παραλήπτες

Νομική βάση για την επεξεργασία και γνωστοποίηση προσωπικών δεδομένων

Η νομική βάση για τη συλλογή, επεξεργασία και γνωστοποίηση των προσωπικών σας στοιχείων είναι

Ανάκληση συγκατάθεσης

Εάν η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων βασίζεται στη συγκατάθεσή σας, δικαιούστε να ανακαλέσετε τη συναίνεση. Αν ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, δεν επηρεάζει την επεξεργασία πριν από την ανάκληση της συγκατάθεσης, συμπεριλαμβανομένης της αποκάλυψης βάσει συναίνεσης.

Χρησιμοποιώντας επεξεργαστές δεδομένων

Οι προσωπικές σας πληροφορίες μπορούν να επεξεργαστούν και να αποθηκευτούν από τους επεξεργαστές δεδομένων μας, οι οποίοι τις διατηρούν για λογαριασμό και ακολουθώντας τις οδηγίες μας. Οι επεξεργαστές δεδομένων μας περιλαμβάνουν σήμερα:

Περίοδος διατήρησης

Διατηρούμε προσωπικές πληροφορίες σχετικά με εσάς όσο χρειάζεται να φροντίσουμε για τους επιδιωκόμενους σκοπούς. Ωστόσο, σύμφωνα με την εντολή εγγραφής, έχουμε την υποχρέωση να τα αποθηκεύουμε για τουλάχιστον 10 χρόνια (ορισμένα είδη δεδομένων για 30 χρόνια) μετά την τελευταία καταχώρηση στις σημειώσεις. Μπορεί να υπάρχουν περιπτώσεις όπου πρέπει να αποθηκεύουμε τα προσωπικά σας στοιχεία για μεγάλο χρονικό διάστημα, για παράδειγμα, σε σχέση με μια καταγγελία ή μια υπόθεση αποζημίωσης, οπότε οι πληροφορίες θα διατηρηθούν μέχρι την οριστικοποίηση της υπόθεσης.

Τα δικαιώματά σας

Έχετε – με τους περιορισμούς του νόμου – ορισμένα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος να ζητήσετε: πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα, αλλαγή εσφαλμένων πληροφοριών, διαγραφή πληροφοριών, περιορισμένες πληροφορίες, φορητότητα δεδομένων, αντικειμενική αντιμετώπιση των προσωπικών δεδομένων, λήψης αποφάσεων (“δημιουργία προφίλ”).

Επικοινωνία

Αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας στοιχείων ή τη χρήση των δικαιωμάτων σας, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Ελεγκτές δεδομένων

ΙΑΤΡΕΙΟ ΟΥΡΟΛΟΓΟΥ ΑΝΔΡΟΛΟΓΟΥ ΔΡ. ΠΕΔΙΑΔΙΤΗ ΕΙΡΗΝΗΣ

Διεύθυνση: Λ. 62 Μαρτύρων 36, 71304, Ηράκλειο Κρήτης Τηλ: +30 2810 371433-4