Ακράτεια ούρων στον άνδρα

Share

Η ακράτεια των ούρων αφορά τη μη ηθελημένη απώλεια ούρων και δεν είναι χαρακτηριστικό μόνο της γυναίκας αλλά και του άνδρα. Οι ουσιώδεις διαφορές ανάμεσα στο γυναικείο και ανδρικό ουροποιητικό είναι

  • στο λειτουργικό μήκος της ουρήθρας,
  • στο μήκος της ουρήθρας που επενδύεται από το σφιγκτήρα μυ (ο μυς που μας κρατά πρωτίστως εγκρατείς)
  • αλλά και στη μηχανικές πιέσεις που δέχεται το σωληνάριο της ουρήθρας και η ουροδόχος κύστη τόσο από τα ενδοκοιλιακά όργανα όσο και από το πυελικό έδαφος

Οι διάφορες μορφές ακράτειας έχουν διαφορετική αιτιολογία στα δύο φύλα. Θα προσπαθήσουμε να τονίσουμε στις παθήσεις κάθε φύλου ξεχωριστά τις καταστάσεις που προκαλούν την καθεμία.

  • Ακράτεια από προσπάθεια (stress)
  • Ακράτεια από επιτακτικότητα
  • Μεικτού τύπου ακράτεια
  • Ακράτεια από υπερπλήρωση