Λιθίαση της ουροδόχου κύστης

Share

Γενικά

Οι λίθοι της ουροδόχου κύστης συνήθως είναι είτε λίθοι που έχουν δημιουργηθεί στο νεφρό, έπεσαν στην ουροδόχο και μεγάλωσαν, είτε δημιουργήθηκαν στην ίδια την ουροδόχο κύστη.

Η δημιουργία των λίθων έχει συσχετιστεί με την ανεπαρκή κένωση της ουροδόχου κύστης. Αρκετές φορές η χαμηλή ροή ούρων από την κύστη οφείλεται στην καλοήθη υπερπλασία του προστάτη (εφόσον πρόκειται για άνδρα), ωστόσο υπάρχουν και άλλες παθήσεις όπως τα στενώματα της ουρήθρας, η ανεπάρκεια του μυός που διώχνει τα ούρα μέσα από την κύστη (εξωστήρας) ή και νευρολογικές παθήσεις που επηρεάζουν τη λειτουργία της κύστης και στα δύο φύλα.

 

Διάγνωση

Η διάγνωση των λίθων της κύστης γίνεται είτε τυχαία, σε απεικονιστικές εξετάσεις της κοιλίας, είτε κατά τη διενέργεια της κυστεοσκόπησης. Τα συμπτώματα που δίνουν οι λίθοι στην κύστη μπορεί να απουσιάζουν τελείως ή και να είναι έντονα με τη μορφή πόνου κατά την ούρηση, πόνου που αντανακλά στο πέος ή και το ορθό, ακόμα και με μορφή οξείας επίσχεσης των ούρων, αιματουρίας και λοιμώξεων.

Τείνει να γίνεται μια διαγνωστική κυστεοσκόπηση πριν από οποιαδήποτε επέμβαση, εφόσον ο λίθος διαπιστώθηκε στον υπέρηχο η σε οποιαδήποτε άλλη απεικονιστική εξέταση που δεν περλιλαμβάνει άμεση όραση της περιοχής, διότι είναι σημαντικό να γνωρίζει κανείς τη μορφολογία της ουρήθρας, του προστάτη καθώς και το ακριβές μέγεθος του λίθου. Το αποτέλεσμα της κυστεοκόπησης μπορεί να επηρεάσει τον τρόπο που θα αντιμετωπιστούν τελικά οι λίθοι.

 

Θεραπεία

Η πιο συχνή επέμβαση είναι η κυστεολιθοτριψία. Χρησιμοποιείται ένα ευρύ κυστεοσκόπιο στο οποίο προσαρμόζεται ένα εργαλείο που αγκαλιάζει το λίθο και τον συνθλίβει έναντι ενός άλλου σταθερού τμήματος του κυστεοσκοπίου. Ενίοτε όταν διαπιστώνεται και ένα στένωμα στην ουρήθρα αντιμετωπίζεται στον ίδιο χειρουργικό χρόνο.

‘Άλλες επεμβάσεις που μπορεί να απαιτηθούν είναι κατακερματισμός του λίθου αρχικά με μια ίνα laser και στη συνέχεια κυστεοολιθοτριψία. Σπάνια αν το μέγεθος των λίθων είναι τόσο μεγάλο μπορεί να γίνει και κατακερματισμός του λίθου με παρακέντηση ή τομή στο κατώτερο κοιλακό τόιχωμα.

Ορισμένοι χειρουργοί μπορεί να αντιμετωπίσουν στον ίδιο χρόνο με τον κατακερματισμό του λίθου και τον ευμεγέθη προστάτη καθώς μπορεί αυτός να είναι και η αιτία του λίθου. Άλλες σχολές πάλι ισχυρίζονται ότι καλό είναι να γίνεται πρώτα η αντιμετώπιση του λίθου και στη συνέχεια να γίνεται διερεύνηση της λειτουργίας της ουροδόχου κύστης με ροομετρία ούρων και ουροδυναμικό έλεγχο και αντιμετώπιση της όποιας αιτίας σε δεύτερο χρόνο, εάν αυτό απαιτείται.