Ουρολοιμώξεις & λοιμώξεις του αναπαραγωγικού συστήματος

Share

Οι ουρολοιμώξεις καλύπτουν ένα φάσμα λοιμώξεων που αφορούν διαφορετικά σημεία του ουροποιητικού συστήματος, ενίοτε μπορεί να σχετίζονται και με λοιμώξεις του γεννητικού συστήματος ενώ ορισμένες φορές μπορεί και να συγχέονται και με τις παραπάνω καθότι υπάρχει περίπτωση να δίνουν παρόμοια συμπτώματα.

Θα διαχωρίσουμε τις λοιμώξεις σε αυτές του ανδρικού και του γυναικείου συστήματος διότι μπορεί να επικαλύπτονται σε κάποια σημεία του ουροποιητικού (π.χ. λοιμώξεις των νεφρών) αλλά συνήθως η αιτία η βαρύτητα και ο μηχανισμός που εδραιώνει τη λοίμωξη μπορεί να είναι διαφορετικός στο κάθε φύλο.

Λοιμώξεις στη γυναίκα

 • Κυστίτιδα- μεμονωμένο επεισόδιο ή υποτροπιάζουσα κυστίτιδα
 • Οξεία πυελονεφίτιδα
 • Χρόνια πυελονεφρίτιδα
 • Ουρο-σήψη
 • Λοιμώξεις του γεννητικού συστήματος/σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα
 • Ασυμπτωματική βακτηριουρία
 • Ουρολοιμώξεις σχετιζόμενες με την ύπαρξη ξένων σωμάτων στο ουροποιητικό (καθετήρες/stent)

 

Λοιμώξεις στον άνδρα

 • Κυστίτιδα
 • Οξεία προστατίτιδα
 • Χρόνια προστατίτιδα / χρόνιο πυελικό άλγος
 • Επιδιδυμίτιδα
 • Ορχίτιδα
 • Βαλανίτιδα / βαλανοποσθίτιδα / έλκη γεννητικών
 • Λοιμώξεις της ανδρικής ουρήθρας
 • Οξεία πυελονεφίτιδα
 • Χρόνια πυελονεφρίτιδα
 • Ουρο-σήψη
 • Ουρολοιμώξεις σχετιζόμενες με την ύπαρξη ξένων σωμάτων στο ουροποιητικό (καθετήρες/stent)