Ακράτεια ούρων

Share

Η ακράτεια των ούρων είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο με διαφορετικές αιτίες συνήθως στο άνδρα και τη γυναίκα. Ορίζεται ως η μη ηθελημένη απώλεια ούρων.

Η κατηγορίες της ακράτειας γενικά είναι:

  1. Ακράτεια στην προσπάθεια (stress) : συνήθως εκλυόμενη από την αύξηση της ενδοκοιλιακής πίεσης όπως βήχα, γέλιο, σφίξιμο και το απότομο σήκωμα από το κάθισμα
  2. Ακράτεια από επιτακτικότητα : δεν προλαβαίνει ο άρρωστος να φτάσει στην τουαλέτα και χάνει ούρα στην πορεία λόγω της έντονης σύσπασης της κύστης
  3. Ακράτεια από υπερπλήρωση της κύστης : η κοιλότητα της ουρoδόχου κύστης δε μπορεί να φιλοξενήσει περισσότερα ούρα και αφού φτάσει στα όρια της χωρητικότητας της η κύστη υπερχειλίζει
  4. Συνεχής ή πλήρης ακράτεια : όπου ο άρρωστος χάνει ούρα χωρίς κανένα συγκεκριμένο εκλυτικό παράγοντα.

Στον άνδρα η ακράτεια μπορεί να σχετίζεται με προηγούμενα χειρουργεία η επεμβάσεις στο ουροποιητικό, την αφαίρεση του προστάτη αδένα ή την ακτινοβολία στην πύελο.

Στη γυναίκα η ακράτεια είναι συνήθως διαφορετικής φύσης και μπορεί να οφείλεται σε εργώδεις τοκετούς, ασθενές πυελικό έδαφος, μεγάλη κινητικότητα της ούρήθρας κλπ.

Και στα δύο φύλα η ακράτεια μπορεί ν να προκληθεί ακόμα και από νευρολογικές παθήσεις ή, σπανίως,  παθήσεις και του μυϊκού συστήματος.

Περισσότερες από μια μορφές ακράτειας μπορεί να συνυπάρχουν και μπορεί η μία προοδευτικά να προκαλέσει και την άλλη. Το κεφάλαιο της ακράτειας είναι ιδιαίτερα εκτενές και η διερεύνηση της πρέπει κατά κανόνα να γίνεται σε εξειδικευμένα ιατρεία. Ο ουροδυναμικός έλεγχος- εφόσον έιναι απαραίτητος- μπορεί να δώσει απαντήσεις στις σύνθετες περιπτώσεις και καθοδηγήσει την θεραπευτική προσέγγιση.

Είναι ωστόσο σημαντικό να γνωρίζεται πως μια ακράτεια που εγκαθίσταται ξαφνικά μπορεί να χρειάζεται αμεσότερη διερεύνηση. Ο καλύτερος σύμβουλος είναι ο ουρολόγος σας.