Αιματουρία

Share

Η αιματουρία είναι ένα σύμπτωμα που οφείλει να εγείρει την προσοχή μας καθώς χρήζει άμεσης διερεύνησης. Μια πιθανή κακοήθεια στο ουροποιητικό ίσως δίνει σημάδια με αυτόν τον τρόπο χωρίς να σημαίνει πως δεν υπάρχουν άλλες παθήσεις που μπορεί να προκαλέσουν το αίμα στα ούρα.

Το αίμα στα ούρα είναι από τα ευρήματα που απαγορεύεται να μη διερευνάται περαιτέρω καθώς ένα πολύ σεβαστό ποσοστό ασθενών και ιδιαίτερα των ασθενών μέσης και μεγάλης ηλικίας μπορεί να υποθάλπουν μια κακοήθειας στο ουροποιητικό. Σε κάθε περίπτωση κ απαιτείται ενδοσκοπικός έλεγχος της κύστης (κυστεοσκόπηση) ανεξαρτήτως ηλικίας και απεικονιστικές εξετάσεις των νεφρών και του ανωτέρου ουροποιητικού συστήματος για τις οποίες θα σας συμβουλεύσει ο ουρολόγος σας.

Η αιματουρία μπορεί να είναι είτε μακρο-σκοπική (ορατή) είτε μικρο-σκοπική (μη-ορατή) που διαπιστώνεται σε μία μικροσκοπική εξέταση ούρων.

Ενίοτε μια απλή ουρολοίμωξη μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την εμφάνιση του αίματος στα ούρα, ιδιαίτερα στις νεαρότερες ηλικίες. Ακόμα και σε αυτές τις περιπτώσεις ο κυστεοσκοπικός έλεγχος είναι αναντικατάστατος και απαιτείται να γίνει μετά την ανάρρωση από την πρόσφατη λοίμωξη. Στα πλαίσια της διερεύνησηςη μίας αιμαουρίας μπορεί να εμπλέκονται και άλλες ιατρικές ειδικότητες.

Ο έλεγχος σε κάθε περίπτωση είναι εξατομικευμένος και ο γιατρός είναι το καλύτερο πρόσωπο για να σας δώσει απαντήσεις.