Λοιμώξεις στη γυναίκα

Share

Λοιμώξεις στη γυναίκα

Οι λοιμώξεις στη γυναίκα είναι αρκετά συνηθισμένες στο κατώτερο ουροποιητικό (κυστίτιδα). Ο αδρός διαχωρισμός των λοιμώξεων στη γυναίκα φαίνεται παρακάτω. Στα επιμέρους τμήματα αναλύεται καθεμία απο τις παρακάτω μορφές.

  • Κυστίτιδα - μεμονωμένο επεισόδιο ή υποτροπιάζουσα κυστίτιδα
  • Οξεία πυελονεφίτιδα
  • Χρόνια πυελονεφρίτιδα
  • Ουρο-σήψη
  • Λοιμώξεις του γεννητικού συστήματος / σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα
  • Ασυμπτωματική βακτηριουρία
  • Ουρολοιμώξεις σχετιζόμενες με την ύπαρξη ξένων σωμάτων στο ουροποιητικό (καθετήρες / stent)