Παιδο-ουρολογία

Share

Οι συχνότερες παθήσεις που εξετάζει η παιδοουρολογία είναι οι εξής:

  • Φίμωση
  • Βαλανοποσθικές συμφύσεις
  • Υποσπαδίας
  • Νυκτερινή ενούρηση
  • Κρυψορχία