Ουρολοιμώξεις σχετιζόμενες με την ύπαρξη ξένων σωμάτων στο ουροποιητικό (καθετήρες/stent)

Share

Οι ουρολοιμώξεις αυτές αφορούν και τα δύο φύλα ωστόσο τις συναντάμε πιο συχνά στον άνδρα. Ως παροδικό η μόνιμο ξένο σώμα στο ουροποιητικό εννοούμε τους καθετήρες κύστης τύπου Foley, τα ουρητηρικά stent που τοποθετούνται σε περίπτωση λιθίασης.

Όλα αυτά τα σώματα μπορεί να προδιαθέσουν σε λοιμώξεις οι οποίες εξ΄ορισμού είναι σύνθετες στην αντιμετώπιση τους. Συχνά συναντάμε ανθεκτικά στελέχη μικροοργανισμών τα οποία μπορεί να απαιτούν ισχυρότερα αντιβιοτικά από αυτά που συνταγογραφούνται στις απλές λοιμώξεις του ουροποιητικού και μπορεί να συσχετίζονται κα με τη δυσλειτουργία του καθετήρα ή του όποιου ξένου σώματος έχει χρησιμοποιηθεί.

Τα συνήθη συμπτώματα είναι πόνος στην περιοχή του ξένου σώματος, πόνος που αντανακλά στα γεννητικά όργανα, αίμα στα ούρα και ίσως εμπύρετο. Χρειάζεται πάντα εξατομικευμένη αντιμετώπιση αυτών των περιστατικών. Στις περιπτώσεις εμπύρετου χρειάζεται άμεση εξέταση από το γιατρό. Το εμπύρετο ή ο πόνος μπορεί να απαιτούν το προγραμματισμό αφαίρεσης ή αλλαγής του ξένου σώματος, είτε αυτό είναι ένας ουροκαθετήρας, είτε αυτό είναι ένα stent.