Ογκοκύτωμα του νεφρού

Share

Πρόκειται για καλοήθη όγκο του νεφρού.

Τα ογκοκυτώματα συνήθως διαπιστώνονται στην ιστολογική εξέταση βλαβών που έχουν αφαιρεθεί με την υποψία της κακοήθειας.

Είναι πολύ  συχνά δύσκολος ο διαχωρισμός τους από τον καρκίνο στην απεικονιστική εξέταση και ακόμα και προεγχειρητική η βιοψία δεν είναι πάντα βοηθητική.