Share

Γενικά-Συμπτώματα

Ο καρκίνος του νεφρού είναι προέρχεται συνήθως από κύτταρα των νεφρικών σωληναρίων. Είναι όγκοι οι οποίοι στην πλειοψηφία τους ανακαλύπτονται τυχαία σε απεικονιστικές εξετάσεις που γίνονται για άλλο λόγο. Υπάρχουν κατατάξεις ανάλογα με τα ιστολογικά τους χαρακτηριστικά που αφορούν συνήθως τους ιατρούς. Σχετίζονται με το κάπνισμα και την παχυσαρκία, και σε ένα μικρό ποσοστό μπορεί να σχετίζονται με κληρονομικές παθήσεις οπότε και εμφανίζονται και σε μικρότερες ηλικίες.

Συνήθως οι όγκοι του νεφρού  δεν προκαλούν συμπτώματα. Ενίοτε μπορεί να προκαλέσουν αιματουρία. Σε προχωρημένα στάδια μπορεί να προκαλέσουν πόνο και διόγκωση στην κοιλία.

 

Διάγνωση

Ο διαγνωστικός έλεγχος περιλαμβάνει εξειδικευμένες απεικονιστικές εξετάσεις της κοιλίας και του θώρακα που λέγεται σταδιοποίηση του όγκου, ώστε να διαπιστωθεί η τοπική επέκταση του και οι σχέσεις του με τις διάφορες δομές μέσα και γύρω από το νεφρό. Επειδή το νεφροκυτταρικό καρκίνωμα, όπως αποκαλείται, μπορεί να δώσει μεταστάσεις στο θώρακα πάντα γίνεται προσεκτική απεικόνιση πριν την απόφαση να για την αντιμετώπιση του όγκου.

 

Θεραπεία

Εάν ο όγκος δεν έχει δώσει μεταστάσεις, τότε είναι πολύ μεγάλες οι πιθανότητες πλήρους ίασης μετά από αφαίρεση ολόκληρου του νεφρού (ολική νεφρεκτομή) ή του τμήματος αυτού που περιλαμβάνει τον όγκο (μερική νεφρεκτομή) .

Η βιοψία μιας βλάβης δεν γίνεται στις περισσότερες περιπτώσεις. Η βιοψία του νεφρού σαν διαδικασία έχει ορισμένους περιορισμούς. Εάν η βλάβη έχει με ακτινολογικά κριτήρια ισχυρή υποψία να είναι κακοήθης όγκος, τότε προχωρά κανείς στη θεραπεία κατευθείαν καθώς και η εκπόνηση βιοψίας προ-εγχειρητικά μπορεί να είναι μη διαγνωστική και να έχει και ανεπιθύμητες ενέργειες.

Η θεραπεία περιλαμβάνει τις εξής επεμβάσεις:

 

Ανοικτή Ριζική (Ολική) νεφρεκτομή / Λαπαροσκοπική ριζική (ολική) νεφρεκτομή / Ρομποτικά υποβοηθούμενη ριζική (ολική) νεφρεκτομή

Πρόκειται για διαφορετικές τεχνικές με τις οποίες πραγματοποιείται ολική αφαίρεση του νεφρού.

-Στην ανοιχτή ριζική νεφρεκτομή ο νεφρός αφαιρείται με μια τομή στην πλάγια ή τη μέση κοιλιακή χώρα. Έχει βραδύτερη αποκατάσταση, είναι πιο επίπονη επέμβαση και απαιτεί τουλάχιστον 5-7 μέρες στο νοσκομείο αλλά πρόκειται για την κύρια επέμβαση σε πολύ μεγάλους όγκους που είναι δύσκολο  τεχνικά να αφαιρεθούν , ιδιαίτερα αν εισβάλλουν σε διπλανές δομές (π.χ. αγγεία) και η τμηματική αφαίρεση του όγκου μπορεί να ενέχει κινδύνους.

-Οι ελάχιστα επεμβατικές μέθοδοι όπως η λαπαροσκοπική νεφρεκτομή ή η ρομποτικά υποβοηθούμενη ριζική νεφρεκτομή απαιτούν ένα εξειδικευμένο τμήμα και τον απαραίτητο εξοπλισμό. Συνήθως έχουν μικρότερο χρόνο αποκατάστασης και μικρότερη νοσηλεία στο νσοσοκμείο συγκριτικά με την ανοικτή ριζική νεφρεκτομή, εφόσον μπορεί να τεχνικά να εφαρμοσθούν και είναι οι επεμβάσεις εκλογής όταν δεν είναι δυνατή η μερική νεφρεκτομή.

 

Ανοικτή μερική νεφρεκτομή/ Λαπαροσκοπική μερική νεφρεκτομή / Ρομποτικά υποβοηθούμενη μερική νεφρεκτομή

Όταν η ανατομία του όγκου το επιτρέπει, προτιμάται η αφαίρεση του τμήματος μόνο του νεφρού που περιλαμβάνει τον όγκο.

Η τμηματική εκτομή είναι τεχνικά πιο δύσκολη επέμβαση από την ολική νεφρεκτομή, καθότι ο νεφρός είναι ένα όργανο με πλούσια αιμάτωση και έχει αυξημένες πιθανότητες αιμορραγίας σε σχέση με την ολική αφαίρεση του νεφρού.

Η ίδια επέμβαση γίνεται και λαπαροσκοπικά όπως και ρομποτικά, επεμβάσεις που είναι τεχνικά ακόμα δυσκολότερες και απαιτούν μεγάλη εμπειρία από το χειρουργό.

Ο σκοπός της αφαίρεσης ενός τμήματος έναντι ολόκληρου του νεφρού προτιμάται για τη διαφύλαξη όσο περισσότερου νεφρικού ιστού γίνεται. Ο επιπλέον νεφρικός ιστός βοηθά στο καλύτερο φιλτράρισμά του αίματος και μειώνει τις πιθανότητες  ανάπτυξης νεφρικής ανεπάρκειας σε περίπτωση που ο άλλος νεφρός σταματήσει κάποια στιγμή να λειτουργεί.

 

Κρυοθεραπεία / Θεραπεία με ραδιοσυχνότητες

Εξειδικευμένα κέντρα με έμπειρους επεμβατικούς ακτινολόγους πραγματοποιούν παρακέντηση του νεφρού μέσα από το δέρμα και υπό την καθοδήγηση με αξονική τομογραφία τοποθετούνται βελόνες η οποίες είτε παγώνουν τον όγκο είτε τον νεκρώνουν. Οι θεραπείες αυτές έχουν μεγαλύτερα ποσοστά ανεπαρκούς εκρίζωσης του όγκου αλλά δεν είναι μείζονες επεμβάσεις όπως οι παραπάνω.

Επίσης απαιτούν πολύ μικρότερη νοσηλεία στο νοσοκομείο. Τείνουν να προτιμώνται σε περίπτωση που η γενική κατάσταση του ασθενούς δεν επιτρέπει την ασφαλή διεκπεραίωση μιας χειρουργικής επέμβασης, ενώ εφαρμόζονται συνήθως σε μικρότερες βλάβες που βρίσκονται στην περιφέρεια του νεφρού και είναι προσβάσιμες για παρακέντηση μέσω του δέρματος.

 

Παρακολούθηση

Όταν η γενική κατάσταση ενός ασθενούς δεν επιτρέπει τη χειρουργική επέμβαση, τότε μπορεί να μην προσφερθεί θεραπεία. Σε αυτήν την περίπτωση μπορεί να γίνουν κάποιες επαναληπτικές απεικονίσεις του όγκου για να διαπιστωθεί εάν εξελίσσεται ή όχι.