Λοιμώξεις του οσχέου – Επιδιδυμίτιδα & Ορχίτιδα

Share

Επιδιδυμίτιδα

Η επιδιδυμίδα είναι το αρχικό σωληνάριο που παροχετεύει το σπέρμα από τον κάθε όρχι. Καθώς το δίκτυο του γεννητικού συστήματος εκβάλλει μέσα στο ουροποιητικό σύστημα, οποιαδήποτε φλεγμονή του ουροποιητικού μπορεί να επεκταθεί μέσω της επικοινωνίας αυτής και στο γεννητικό σύστημα. Τα συνήθη συμπτώματα είναι πόνος και διόγκωση της επιδιδυμίδας και του όρχι καθώς και των ιστών γύρω από τον όρχι.

Η επιδιδυμίτιδα  είναι κατά κανόνα μονόπλευρη και προκαλείται από διαφορετικά μικρόβια σε κάθε ηλικιακή ομάδα, ενώ μπορεί να μην απομονώνεται πάντα το μικρόβιο αύτο στις καλλιέργειες ούρων η σπέρματος.  Υπάρχουν μηχανικοί παράγοντες που μπορεί να παίζουν ρόλο στην εμφάνιση η και τη συντήρηση της φλεγμονής όπως η έντονη φυσική άσκηση και γενικά η σωματική κόπωση.

Ο μικροβιολογικός έλεγχος ολοκληρώνει την κλινική διάγνωση ενώ η υπερηχογραφία του οσχέου μπορεί επίσης να δώσει κάποιες πληροφορίες για την βαρύτητα της φλεγμονής.

Γενικώς κάθε πόνος στον όρχι και ιδιαίτερα αν είναι οξύς και έντονος πρέπει να εξετάζεται από τον ουρολόγο εντός λίγων ωρών καθότι ο πόνος στο γεννητικό σύστημα μπορεί να υποκρύπτει όχι μόνο παθολογία στης επιδιδυμίδας, που είναι βέβαια μια συχνή αιτία, αλλά και παθολογία στο όρχι ή την αιμάτωση αυτού που είναι μια δυνητικά επείγουσα κατάσταση (βλέπε συστροφή του όρχεως).

Συμβουλευτείτε άμεσα το γιατρό σας για κάθε ενόχληση στην περιοχή των γεννητικών οργάνων.

 

Ορχίτιδα

Η μεμονωμένη φλεγμονή του όρχι είναι σπάνια. Συνήθως συνυπάρχει φλεγμονή της επιδιδυμίδας. Σπανίως ιοί μπορεί να προκαλέσουν επώδυνη φλεγμονή στον όρχι. Η φλεγμονή κάνει τον κύκλο και παρέρχεται μόνη της.

Η μόνη ιογενής λοίμωξη που μπορεί να προσβάλλει τον όρχι στην ενήλικη ζωή είναι η ιλαρά και η σημασία της έγκειται στα προβλήματα υπογονιμότητας που μπορεί να προκαλέσει στο μέλλον εάν παρουσιαστεί σε ηλικία άλλη από την παιδική.

Η μόνη σύσταση που μπορεί να δοθεί είναι να ακολουθούν τα παιδία τον προγραμματισμένο εμβολιασμό ώστε να αποφεύγεται η διάδοση της νόσου στους ενήλικες.

Σε κάθε περίπτωση αλλαγή στην υφή του όρχι κατά την αυτοξέταση στο ντους, σκληρία, διόγκωση ή οξύς πόνος στην περιοχή αυτή, οφείλει να εξετάζεται από τον ουρολόγο το συντομότερο δυνατό.