Κολικός νεφρού

Share

Πρόκειται για ένα πολύ ισχυρό πόνο στην πλάτη που σχετίζεται με την μετακίνηση συνήθως ενός λίθου μέσα στο ουροποιητικό και έχει κυματοειδή χαρακτηριστικά στην ένταση του, δηλαδή κυμαίνεται από μια απλή ενόχληση έως ένα αφόρητο πόνο  που δεν υφίεται σε καμία στάση του σώματος .

Ο κολικός του νεφρού περιγράφεται ως ένας από τους ισχυρότερους πόνους και βιώνεται από μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού και ιδιαίτερα σε χώρες με θερμό κλίμα. Μπορεί να συνοδεύεται από πόνο που αντανακλάται στα γεννητικά όργανα, πόνο στη βουβωνική χώρα, αίμα στα ούρα και ενίοτε τάση για εμετό. Ο κολικός του νεφρού είναι μια επείγουσα ιατρική κατάσταση και χρήζει άμεσης ιατρικής βοήθειας. Ενίοτε μπορεί να συνοδεύεται από πυρετό γεγονός που κάνει την ανάγκη για ιατρική συμβουλή και θεραπεία ακόμα πιο άμεση.

Απαιτείται διερεύνηση σε κάθε περίπτωση καθώς παραμέληση των συμπτωμάτων του κολικού μπορεί να προκαλέσει μόνιμες βλάβες στη λειτουργία του εκάστοτε νεφρού ή αν συνδυάζεται με πυρετό να είναι έως και απειλητικός για τη ζωή.

Συμβουλευτείτε το ιατρό σας.