Γεννητικό συστήμα & σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα

Share

Πολλές φορές μια λοίμωξη του γεννητικού συστήματος μπορεί να συγχέεται με μια λοίμωξη του ουροποιητικού στη γυναίκα επειδή τα δύο συστήματα βρίσκονται κοντά το ένα στο άλλο και καθότι μοιράζονται εν μέρει κοινή νεύρωση μπορεί τα συμπτώματα (π.χ. βύθιο άλγος στο υπογάστριο) να είναι παρόμοια.

Συνήθως μια συμπτωματική λοίμωξη του γεννητικού μπορεί να συνοδεύεται από ασυνήθιστες εκκρίσεις και ερεθισμό των έσω γεννητικών οργάνων της γυναίκας. Ενίοτε οι λοιμώξεις του γεννητικού συστήματος μπορεί να είναι και τελείως ασυμπτωματικές και να ανακαλύπτονται στα πλαίσια του έλεγχου για άλλες αιτίες όπως π.χ. η υπογονιμότητα.

Τα πιο συχνά σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα (π.χ. χλαμύδιακές λοιμώξεις, γονοκοκκικές λοιμώξεις, λοιμώξεις από ureoplasma urealyticum, τριχομονάδωση, μυκητιασικές λοιμώξεις) επίσης μπορεί να έχουν θορυβώδη ή και τελείως ασυμπτωματική εμφάνιση.

Είναι σημαντικό να γνωρίζετε τόσο εσείς όσο και ο/η συντροφός σας την ύπαρξη ενός σεξουαλικά μεταδιδόμενου νοσήματος καθότι μπορεί να χρέιαζονται και οι δύο θεραπεία ενώ χρόνιες λοιμώξεις που δεν έχουν θεραπευτεί και ανακυκλώνονται σε ένα ζευγάρι μπορεί να σχετίζονται επίσης με δυσκολίες στη σύλληψη.

Πολλές φορές τα νοσήματα αυτά συγχέονται με δερματικές βλάβες στα γεννητικά όργανα τα οποία μπορεί να ξεφεύγουν από τα όρια της ουρολογικής εξειδίκευσης (π.χ. ερπητικές βλάβες στα γεννητικά).

Η κλινική εξέταση (εξέταση σε γυναικολογική στάση - λήψη επιχρισμάτων για καλλιέργειες) και ο εργαστηριακός έλεγχος (μικροβιολογικές εξετάσεις)  αποδεικνύονται αναντικατάστατα. Η επαρκής γνώση του γυναικείου γεννητικού συστήματος συνήθως είναι η καλύτερη απάντηση στις απορίες σας. Ρωτήστε το γιατρό σας.