Επίσχεση ούρων

Share

Η επίσχεση των ούρων, ιδιαίτερα η οξεία που συμβαίνει ξαφνικά, είναι ένα πολύ θορυβώδες σύμπτωμα. Η ροή των ούρων παύει σχεδόν ολοκληρωτικά και η γεμάτη κύστη συνήθως δίνει μια πολύ έντονη αίσθηση για ούρηση που δε σταματά μέχρι η κύστη να αδειάσει, συνήθως μετά την τοποθέτηση ενός καθετήρα.

Η οξεία επίσχεση ούρων προκαλεί ένα πολύ έντονο πόνο στο κατώτερο μέρος της κοιλίας και μια μη παρερχόμενη έντονη επιθυμία για ούρηση. Προμήνυμα μιας επερχόμενης επίσχεσης μπορεί να είναι μια μειωμένη έως ελάχιστη ροή ούρων που όσο πάει και χειροτερεύει. Ενίοτε μπορεί να συνοδεύεται από πυρετό και αποτελεί ένα από τα επείγοντα περιστατικά της ουρολογίας και ως εκ τούτου χρήζει άμεσης αντιμετώπισης.

Σπανιότερα η επίσχεση μπορεί να είναι χρόνια και εξελίσσεται προοδευτικά με αποτέλεσμα την ξαφνική παύση στη ροή των ούρων χωρίς πολύ έντονο πόνο. Σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει ο σημαντικός κίνδυνος η κύστη να μη δίνει το μήνυμα ότι είναι πλήρης με συνέπεια την αυξημένη υδροστατική πίεση των ούρων στους νεφρούς, καθώς γεμίζει σιγά σιγά και δεν αδειάζει πλήρως κατά την ούρηση. Αυτές οι περιπτώσεις επίσχεσης ούρων που δεν γίνονται πάντα αντιληπτές από τον ασθενή  μπορεί ενίοτε να καταλήξουν ακόμα και σε νεφρική ανεπάρκεια.

Εάν έχετε ένα σύμπτωμα είναι καλύτερα να το συζητήσετε έγκαιρα με το γιατρό σας ώστε να αποφευχθούν μόνιμες βλάβες στο ουροποιητικό σύστημα.