Λοιμώξεις της ανδρικής ουρήθρας

Share

Η ανδρική ουρήθρα έχει την ιδιαιτερότητα ότι έχει μεγαλύτερο μήκος από τη γυναικεία. Η ανδρική ουρήθρα στις φλεγμονές μπορεί να νοσήσει από λοίμωξη που προκαλείται από συγκεκριμένα άτυπα μικρόβια.  Εν αντιθέσει, στη γυναικά, που η ουρήθρα είναι κοντή σε μήκος, νοσεί κατά κανόνα μαζί με την ουροδόχο κύστη σε κοινές ουρολοιμώξεις. Κατά τα άλλα η γυναικεία ουρήθρα απλώς αποικίζεται από τα μικρόβια που προκαλούν νόσο στην ανδρική ουρήθρα.

Τα πιο πολλά μικρόβια είναι σεξουαλικά μεταδιδόμενα στην περίπτωση του άνδρα. Τα συμπτώματα είναι έκκριμα από την ουρήθρα ανάμεσα στις ουρήσεις. Ενίοτε μπορεί να υπάρχει και ένα αίσθημα μουδιάσματος ή και πόνου κατά μήκος του πέους ή ένα υποκειμενικό συναίσθημα συχνουρίας.

Η διάγνωση πρωτίστως είναι κλινική. Γίνεται μια πλήρης εξέταση του ουροποιητικού και γεννητικού συστήματος. Ακολούθως λαμβάνονται καλλιέργειες από την ουρήθρα με στυλεό. Τα πιο συχνά μικρόβια που απομονώνονται στις 'ανδρικές' ουρηθρίτιδες, είναι ο γονόκοκκος, τα χλαμύδια, οι μύκητες, το ουρεόπλασμα, το μυκόπλασμα, ή η τριχομονονάδα.

Η ουρήθρα για να θεραπευτεί απαιτεί ένα συνδυασμό αντιβιοτικών, καθώς μέχρι να είναι διαθέσιμα τα αποτελέσματα των καλλιεργειών που παίρνουν λίγες ημέρες, πρέπει να καλυφθεί  ο ασθενής για ένα φάσμα διαφορετικών μικροβίων.

Είναι πολύ σημαντικό να λαμβάνει θεραπεία και ο/η σύντροφος σας καθώς τα μικρόβια μπορεί σε ορισμένους φορείς να προκαλέσουν νόσο ενώ σε άλλους μπορεί να προκαλέσουν απλό αποικισμό, που όμως τους καθιστά σε θέση που μπορούν να μεταδώσουν τον εκάστοτε μικρο-ογρανισμό.

Μετά το τέλος της θεραπείας καλό θα είναι να επιβεβαιώνεται με επαναληπτικές  καλλιέργειες η εκρίζωση του μικροβίου.