Ακράτεια ούρων

Share

Γενικά

Η ακράτεια των ούρων αφορά τη μη ηθελημένη απώλεια ούρων και συναντάται και στα δύο φύλα με διαφορετικές αιτίες στο καθένα και οι οποίες αναλύονται στα επιμέρους κεφάλαια (ακράτεια ούρων, παθήσεις του άνδρα και ακράτεια ούρων, παθήσεις στη γυναίκα). Οι ουσιώδεις διαφορές ανάμεσα στο γυναικείο και ανδρικό ουροποιητικό είναι οι εξής:

  • στο λειτουργικό μήκος της ουρήθρας σε κάθε φύλο,
  • στο μήκος της ουρήθρας που επενδύεται από το σφιγκτήρα μυ (ο μυς που μας κρατά πρωτίστως εγκρατείς)
  • αλλά και στη μηχανικές πιέσεις που δέχεται το σωληνάριο της ουρήθρας και η ουροδόχος κύστη τόσο από τα ενδοκοιλιακά όργανα όσο και από το πυελικό έδαφος σε κάθε φύλο

Οι αιτίες της ακράτειας είναι πολλές και τόσο διαφορετικές σε κάθε φύλο που σκόπιμο είναι να αναζητώνται χωριστά στα αντίστοιχα κεφάλαια αφού αναγνώσετε τις γενικές πληροφορίες στο παρόν κεφάλαιο.

Περιληπτικά θα αναφέρουμε ότι στη διαγνωστική διαδικασία και στα δύο φύλα υπάρχουν συγκεκριμένα εργαλεία που έχει στην κατοχή του ο ουρολόγος και είναι τα εξής:

  • Ιστορικό – κλινική εξέταση
  • Ερωτηματολόγια για την ακράτεια
  • Εργαστηριακός έλεγχος με γενική, καλλιέργεια ούρων και αιματολογικές εξετάσεις εάν αυτό είναι απαραίτητο
  • Υπερηχογραφία και γενικά απεικονιστικές μέθοδοι του ουροποιητικού εφόσον κριθεί απαραίτητο
  • Ουρορομετρία εάν ο ασθενής μπορεί να ουρήσει οπότε καταγράφεται η ροή σε ένα μηχάνημα καθώς και ο χρόνος που απαιτείται για την ολοκλήρωση της ούρησης.
  • Ενδοσκόπηση της ουρήθρας και της ουροδόχου κύστης εφόσον κριθεί απαραίτητο
  • Ουροδυναμικός έλεγχος (ή ουροδυναμική μελέτη)

 

Ουροδυναμική μελέτη

Η ουροδυναμική μελέτη είναι μια εξέταση που γίνεται στο ιατρείο σε ένα ξεχωριστό άνετο χώρο. Απαιτεί περίπου 30 λεπτά της ώρας ο κύριος σκοπός της να αναπαραχθεί ένα σύμπτωμα που ήταν η αιτία για να γίνει η εξέταση (π.χ. η ακράτεια), ή εάν υπάρχει μια γνωστή πάθηση (π.χ. ένα νευρολογικό πρόβλημα) και η οποία μπορεί να έχει συνέπειες στο ουροποιητικό, να πάρουμε πληροφορίες για την περαιτέρω αντιμετώπιση του/της  ασθενούς.

Ο ουροδυναμικός έλεγχος εκτελείται  επίσης όταν χρειάζονται απαντήσεις για τα συμπτώματα ενός ασθενούς που δεν είναι απόλυτα ενδεικτικά για μια ορισμένη πάθηση και πριν προβεί κανείς σε μία χειρουργική διαδικασία που μπορεί να επιφέρει μόνιμες αλλαγές στο ουροποιητικό.

Η ουροδυναμική μελέτη περιλαμβάνει την πλήρωση της ουροδόχου κύστης στο ιατρείο με στείρο νερό (ορό) η όποια μιμείται τη φυσιολογική πλήρωση από τα ούρα.

Η κύστη γεμίζει από ένα λεπτό καθετηράκι το οποίο εισέρχεται στην κύστη μέσω της ουρήθρας και παραμένει εκεί για όσο διαρκεί η διαδικασία. Ένα δεύτερο λεπτό σωληνάκι τοποθετείται στο ορθό για την εξισορρόπηση της πίεσης που ασκείται από τα υπόλοιπα ενδοκοιλιακά όργανα.

Κατά τη διάρκεια της μελέτης καταγράφονται οι πιέσεις της κύστη, πώς αυτή συμπεριφέρεται, σε ποια φάση της πλήρωσης έχει ο ασθενείς την αίσθηση για να ουρήσει κλπ. Παράλληλα από τη μελέτη λαμβάνει κανείς πληροφορίες για το πότε (εφόσον αυτό συμβαίνει) ο/η ασθενής αρχίζει να χάνει ούρα και τις συνθήκες υπό τις οποίες γίνεται η διαδικασία της ούρησης. Για τη διεκπεραίωση της μελέτης απαιτείται η συνεργασία  και η ενεργός  συμμετοχή του ασθενούς.

 

(ακράτεια ούρων, παθήσεις του άνδρα και ακράτεια ούρων, παθήσεις στη γυναίκα)