Ουρολοιμώξεις σχετιζόμενες με την ύπαρξη ξένων σωμάτων στο ουροποιητικό (καθετήρες/stent)

Share

Οι ουρολοιμώξεις αυτές αφορούν και τα δύο φύλα. Η ύπαρξη ενός παροδικού η μόνιμου ξένου σώματος στο ουροποιητικό (πιο συχνά καθετήρες κύστης τύπου Foley, ουρητηρικά stent κλπ) μπορεί να προδιαθέτει σε λοιμώξεις οι οποίες εξ΄ορισμού είναι σύνθετες στην αντιμετώπιση τους. Συχνά συναντάμε ανθεκτικά στελέχη μικροοργανισμών τα οποία μπορεί να απαιτούν ισχυρότερα αντιβιοτικά από αυτά που συνταγογραφούνται στις απλές λοιμώξεις του ουροποιητικού και μπορεί να συσχετίζονται κα με τη δυσλειτουργία του καθετήρα ή του όποιου ξένου σώματος έχει χρησιμοποιηθεί.

Τα συνήθη συμπτώματα είναι πόνος στην περιοχή του ξένου σώματος, πόνος που αντανακλά στα γεννητικά όργανα, αίμα στα ούρα και ίσως εμπύρετο. Χρειάζεται πάντα εξατομικευμένη αντιμετώπιση αυτών των περιστατικών. Στις περιπτώσεις εμπύρετου χρειάζεται άμεση εξέταση από το γιατρό.