Παθήσεις του ανώτερου ουροποιητικού συστήματος (νεφροί, ουρητήρες)

Share

Το ανώτερο ουροποιητικό σύστημα αποτελείται από τους δύο νεφρούς και τους ουρητήρες. Οι ουρητήρες είναι τα σωληνάρια που παροχετεύουν τα ούρα από το νεφρό στην ουροδόχο κύστη που βρίσκεται στην κατώτερη κοιλία στο κέντρο.

  • Λιθίαση του νεφρού / ουρητήρα
  • Κύστεις του νεφρού
  • Καρκίνος του νεφρού
  • Αγγειομυολίπωμα του νεφρού