Γάγγραινα του οσχέου (νόσος Fournier)

Share

Πρόκειται για σπάνια νόσο που συνήθως συμβαίνει σε σακχαρο-διαβητικούς ασθενείς. Είναι μία από τις οξείες καταστάσεις στην ουρολογία. Το όσχεο σε αυτήν την βαρύτατη φλεγμονή, φλεγμαίνει από περισσότερους από έναν μιρκο-οργανισμούς και είναι μία νόσος με ραγδαία εξέλιξη και απειλητική για τη ζωή σε ποσοστά έως 50%. Πρόκειται για φλεγμονή των περιτονιών, που είναι κάποια από τα έλυτρα που περιβάλλουν τον όρχι, αλλά όχι των όρχεων καθαυτό.

Το κοινό οφείλει να είναι ενήμερο πως εάν το όσχεο αρχίζει μα φλεγμαίνει και να αλλάζει χρώμα (κόκκινο, μαύρο) πρέπει να εξετάζεται άμεσα. Οι σακχαρο-διαβητικοί ασθενείς μπορεί να μην έχουν πολλοί έντονο πόνο καθότι μπορεί να συνυπάρχει διαβητική νευροπάθεια.

Όπως αναφέραμε παραπάνω είναι φλεγμονή των χιτώνων του όρχεως και όχι του ίδιου του οργάνου. Μπορεί να ξεκινήσει από το όσχεο ή μπορεί να ξεκινήσει από την περιοχή του ορθού και να επεκταθεί προς το όσχεο εφόσον οι χιτώνες του όρχι συνέχονται με τις περιτονίες της πυέλου γύρω από το ορθό.

Η θεραπεία είναι το επείγον χειρουργείο όπου γίνεται ευρύς καθαρισμός του οσχέου μέχρι να αφαιρεθεί όλος ο παθολογικός ιστός. Ενίοτε οι όρχεις μπορεί να απογυμνωθούν τελείως από τα έλυτρα τους και να μείνουν έτσι μέχρι να γίνει πλαστική αποκατάσταση του ελλείμματος σε δεύτερο χρόνο. Όταν υπάρχει συμμετοχή του τελικού τμήματος του εντέρου μπορεί να χρειαστεί η συμβολή ενός γενικού χειρουργού.

Η γάγγραινα του οσχέου δεν είναι συχνή νόσος, και από την άλλη, όλες οι φλεγμονές του οσχέου δε σημαίνει ότι είναι γαγγραινώδεις καταστάσεις. Το κοινό ωστόσο οφείλει να είναι ενήμερο για ορισμένες νόσους για τις οποίες πρέπει να αναζητούν άμεσα ιατρική βοήθεια.