Αγγειομυολίπωμα του νεφρού

Share

Πρόκειται για καλοήθη πάθηση του νεφρού.

Τμήμα του νεφρού έχει απεικονιστικά περιεχόμενο λίπους, λείο μυϊκό στοιχείο και αγγεία. Το μόνο πρόβλημα που μπορεί να προκαλέσουν τα αγγειομυολιπώματα είναι ότι μπορεί να μεγαλώσουν σε μέγεθος. Ένα μικρό ποσοστό αυτών μπορεί να υποστεί αυτόματη ρήξη και να προκαλέσει αιμορραγία στον οπισθοπεριτοναϊκό χώρο που είναι μια δυνητικά σοβαρή κατάσταση .

Η πιθανότητα ρήξης ενός αγγειομυολιπώματος γενικά είναι μικρή αλλά αυξάνεται συγκριτικά  όταν αυτά είναι ευμεγέθη. Στην πλειοψηφία των ασθενών γίνεται μια απεικόνιση του νεφρού ανά τακτά χρονικά διαστήματα και παρακολουθούνται εάν αλλάζουν στην πορεία του χρόνου.